Så tycker kunden om Evolvi!

”Anette har som coach lyft fram mina personliga och professionella egenskaper och belyst hur dessa kan komma till nytta för mig och för min arbetsgivare. Hon har varit ett proffsigt bollplank som snabbt förstår och sätter sig in i situationen. Hennes långa erfarenhet inom kommunikation har kommit både mig själv och min organisation till glädje då hon generöst delar med sig av sin kompetens och erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera Anette för dig som vill utveckla din nuvarande roll som kommunikatör, strateg, chef eller som ett team. Jag ser fram emot att i framtiden få anlita Anette för nya uppdrag!”

Pia Karjalainen, kommunikationsansvarig

Inspirationsfrukostar 8 maj, 22 maj och 17 juni på Ledarbildarna

Kommunikation är ett medel för att uppnå förändring. Trots goda intentioner, väl planerade och genomförda kommunikationsinsatser så händer det ändå att det önskade resultatet och förändringen uteblir. Varför?

Det enkla men samtidigt svåra svaret kan vara hur våra hjärnor fungerar. Och hur våra tankar påverkar vårt beteende.

Tips och tricks. Förutom kaffe och smörgås så bjuder frukosten på inspiration och en handfast metod för att planera och genomföra kommunikation som tar höjd för långsiktig förändring. ABC för kommunikation och förändring helt enkelt. Du får med dig nya perspektiv på aktuell forskning om hjärnan och beteenden. Du bjuds på tips och tricks hur du kan tillämpa kunskapen i din arbetsvardag, för att bli bättre på att genomföra rätt insatser från början.

MÅLGRUPP:

Kommunikationschefer, kommunikatörer, projektledare, chefer.
Välkommen. Extra välkommen är du som ansvarar för kommunikationsplaner och –strategier, du som ska dra igång ett projekt eller driver ett projekt där  kommunikationen inte fungerar. Bjuder in gör Anette Hällnäs, coach och kommunikationsrådgivare med 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling, som kommunikationsstrateg, informationschef och projektledare; en kommunikations- och beteendevetare som värdesätter fungerande och utforskade metoder.

PLATS:

Julius Hus, STALLET, Bondegatan 21

BOKA:

Anmäl dig till: bokning@ledarbildarna.se, eller direkt till mig: anette.hallnas@ledarbildarna.se

Först till kvarn, lokalen tar ca 15 platser. 

Kommunikationsprofil

När de andra är idioter – eller?

Kommunikations- och personlighetsprofil

Jag är certifierad DISC-handledare och gör kommunikationsprofiler för individer eller hela gruppen. Lär dig mer om hur din kommunikationsstil ser ut , hur den påverkar andra och vilka konsekvenser det får. Ett utmärkt verktyg för att utveckla både ledarskapet, gruppens kommunikation och din egen.

Planeringsdag? Projektstart? Teambuilding? 

En konferens med kommunikationsprofilering i kombination med Utbildning och föreläsning blir en  en lärorik dag med gruppen, en kick-off för det nya projektet och ett startskott för ett gott samarbetsklimat.

Utbildning och föreläsning

Utveckla

Hur kan vi åstadkomma nya beteenden? Hur fungerar hjärnan? Och hur agerar vi i grupper? All kommunikation ska ju leda till ett resultat, till nya tankar och beteenden – hur åstadkommer vi det?

På ett lättillgängligt sätt  - i form av seminarier, workshops, kick-offer eller föreläsningar – tar Evolvi  upp de teorier som finns i forskningen om personlighetstyper, ledarskap och olika sätt att påverka beteenden. Med dig hem får du praktiska metoder.

Passar för dig och er som

 • vill ha inspiration och se kommunikation i ett nytt perspektiv
 • vill formulera gemenssmma kommunikationsmål eller andra verksamhetsmål
 • vill stärka kompetensen om förändringsprocesser
 • vill förstå hur grupper fungerar och hur konflikter uppstår

och för er som

 • står inför förändringsprocesser  och behöver bygga en gemensam grund
 • vill dra igång verksamhetsåret med en gemensam aktivitete

Paket och pris

Ett utbildningspaket för en grupp kan vara ett till tre tillfällen beroende på omfattning och syfte, något som vi kommer överens om innan uppdraget.

Föreläsning om känslosmitta.

Träning

Öva

Träna din personliga och muntliga kommunikation inför viktiga presentationer och framträdanden inför grupper. Passar dig som snabbt behöver förbättra din presentationsförmåga eller komma över din oro i presentationssituationer. Du får öva retorik, kroppsspråk och budskap. Träning passar även för grupper; för projektgruppen eller arbetsgruppen som ska hålla egna utbildningar och som behöver förmedla samma budskap.

Paket och pris

Ett träningspaket kan vara på 3-10 tillfällen och anpassas för enskilda individer och för grupper.  Paket och pris varierar beroende uppdragets omfattning, syfte och mål.

 

Coachning

Bli den du är

Med coachning får du som är chef, kommunikatör eller ensaminformatör individuellt stöd, bollplank och en del rådgivning.

Passar för dig som

 • vill stärka tilliten till den egna förmågan
 • står inför nya utmaningar och nya projekt
 • är ny på jobbet eller i yrket och behöver extra stöd i kommunikationsarbetet under en tid

Passar för dig som är chef och

 • vill ha bollplank i ett förändringsarbete
 • vill utveckla teamet och gruppen (kompetensutveckling, gruppkänsla, konflikthantering)
 • vill ha externt stöd och bollplank till nya medarbetare eller till medarbetare som står inför nya utmaningar

Sluta älta och hör av dig

Coachning passar lika bra för alla som vill ha verktyg för förändring och motivation, för att uppnå mål, för att hitta långsiktiga förhållningssätt i livet och för att klara av nya utmaningar och livssituationer. Det kan vara studier, flytt, byta jobb och andra karriärsfunderingar.

Paket och pris

Ett standardupplägg är från sex mötestillfällen och uppåt, där kostnaden är 1 250 kr/möte (exkl moms). Varje möte tar 60 minuter om vi inte kommer överens om något annat. Så här visar erfarenhet att ett enkelt standardupplägg kan gå till, givet att mål och utmaningar är tydligt formulerade från början:

 • Möte 1-2: bakgrund, information om personen, om nuläget, målformulering, om coachning och förväntat resultat
 • Möte 3-4: avstämning målformulering, uppgifter
 • Möte 5-6: uppgifter och resultat, måluppfyllelse

Det är inte ovanligt att möte 1-2 behövs för att komma fram till vad det egentliga målet och den egentliga utmaningen är, och att vi därför behöver träffas 6-10 gånger.