Integrativ coachning som metod

Tillit till dig själv

Coachning är en metod för att stötta människor att formulera och uppnå sina mål. Den har delvis sina rötter i den positiva psykologin som växte fram på 60-talet. Den har gemensamma nämnare med kognitiv beteendeterapi (KBT), en väl utforskad metod som utgår från att tankar och känslor påverkar och styr handling och beteenden. Integrativ coachning är i korta drag att tankar, känslor och handling är integrerade delar och hänger ihop. Du är inte enbart ett jobb-jag eller ett privat-jag.

Träna det du vill bli bättre på

Coachning är en metod som ger resultat. Resultat i form av verktyg för nå mål, förbättras och utvecklas. Motiverade medarbetare, kompetensutveckling och handlingsplaner för hur målen ska nås. Det gynnar verksamheten och det gynnar individen.

Coachning är enligt EU i dag en oreglerad bransch. Därför är det viktigt att det finns riktlinjer för verksamheten. Anette är certifierad integrativ coach och är medlem i Sveriges Certifierade Integrativa Coacher och  certifierad enligt företaget Coach2coach. Evolvi arbetar enligt etiska riktlinjer för certifierade integrativa coacher.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>